Pracownik na stanowisko – automatyka

Politechnika Świętokrzyska zatrudni pracownika na stanowisko automatyka
na warunkach umowy o pracę

 1. Od kandydatów oczekujemy:
  – wykształcenia wyższego powiązanego z automatyką, elektryką, elektroniką,
  – posiadania aktualnego świadectwa kwalifikacyjnego Grupy 1 uprawniającego do pracy na stanowisku eksploatacji w zakresie: urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym do 15kV, urządzenia prądotwórcze o mocy powyżej 50kW, aparatura kontrolno-pomiarowa i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń instalacji i urządzeń wymienionych powyżej,
  – podstawowej znajomości układów BMS w powiązaniu z systemami budynkowymi takimi jak: SSP, DSO, SWiN, kontrola dostępu, wentylacji i klimatyzacji, itp.,( mile widziana znajomość sterowników firmy Schneider Electric)
  – umiejętność czytania schematów elektrycznych i AKPiA
  – dokładności i sumienności,
  – wysokiej kultury osobistej,
  – umiejętności pracy w zespole oraz dobrej organizacji pracy własnej,
  – mile widziana praca na podobnym stanowisku.

 2. Zadania:
  – Bieżący nadzór nad utrzymaniem niezawodności instalacji BMS we wszystkich obiektach
  – Politechniki Świętokrzyskiej ( instalacje elektryczne, instalacje teletechniczne, instalacje klimatyzacji i wentylacji)
  – Dokonywanie zmian zadanych parametrów w pracy systemów BMS w zależności od potrzeb użytkowników
  – Optymalizacja zadawanych parametrów pod kątem minimalizacji zużycia energii elektrycznej, cieplnej, itp.
  – Konserwacja i utrzymanie w należytym stanie sprawności technicznej instalacji, aparatury i urządzeń w powierzonych obiektach,
  – Likwidacja ewentualnych usterek po przeprowadzonych pomiarach elektrycznych oraz codzienna realizacja likwidacji usterek

 1. Wymagane dokumenty:
  – życiorys (CV),
  – dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie (do wglądu),
  – aktualne świadectwo kwalifikacyjne Grupy 1 ( do wglądu)
  – oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych wg załącznika nr 1 do ogłoszenia

 1. Dokumenty należy złożyć w zamkniętych kopertach w terminie do dnia 30 lipca 2021 r. w biurze Kanclerza pok. nr 31 budynek D lub przesłać na adres:

Politechnika Świętokrzyska  Biuro Kanclerza
Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 7 25-314 Kielce

Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, o której zostaną powiadomieni telefonicznie.

Utworzono: Opublikowano: 15.07.2021 Modyfikowano: 30.07.2021
Autor: Publikujący: Miłosz PINDUR Modyfikujący: Miłosz PINDUR