Centrum Sportu – pracownik techniczny

INSTYTUCJA : Politechnika Świętokrzyska
MIASTO : Kielce
STANOWISKO : pracownik techniczny
SŁOWA KLUCZOWE : obsługa kompleksu obiektów sportowych Centrum Sportu politechniki Świętokrzyskiej

OPIS (tematyka, oczekiwania)

 1. Prace konserwatorsko porządkowe
 2. Dbałość o teren zewnętrzny (w tym tereny zielone)
 3. Kontrola obiektu pod kątem usterek i ich usuwanie
 4. Bieżąca konserwacja i naprawa sprzętu oraz nawierzchni obiektów
 5. Prowadzenie magazynu sprzętu sportowo rekreacyjnego
 6. Współpraca z działem Technicznym Politechniki Świętokrzyskiej
 7. Wykształcenie średnie techniczne, ewentualnie zasadnicze zawodowe z odpowiednim doświadczeniem w pracy jako konserwator
 8. Prawo jazdy kategorii B
 9. Obsługa komputera w podstawowym zakresie
 10. Umiejętność pracy w zespole
 11. Zainteresowania sportowe
 12. Dyspozycja do pracy w dni weekendowe (dni imprez sportowych) zgodnie z regulaminem pracy

Wykaz wymaganych dokumentów

 • Podanie o zatrudnienie do JM Rektora Politechniki Świętokrzyskiej
 • Życiorys/CV
 • Kwestionariusz osobowy
 • Odpis dyplomu ukończenia szkoły i innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (Załącznik nr 1)

Oferty należy kierować na adres:

Politechnika Świętokrzyska
Centrum Sportu
al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7
25-314

Termin składania ofert upływa: 15.10.2021r

Kandydaci, których oferty nie zostaną przyjęte, otrzymają zwrot dokumentów.

Utworzono: Opublikowano: 11.10.2021 Modyfikowano: 15.10.2021
Autor: Publikujący: Miłosz PINDUR Modyfikujący: Miłosz PINDUR