Otwarcie 31.07.2020r. – Usługa wykonania gąsiennicowej platformy nośnej/jezdnej z zamontowanym na stałe i zintegrowanym zespołem podawczo-odbiorczych przenośników taśmowych oraz chwytakiem hydraulicznym dla Politechniki Świętokrzyskiej w ramach realizacji projektu pt. „Opracowanie i demonstracja zrobotyzowanego systemu murarsko-tynkarskiego (ZSMT) do zastosowania w przemyśle budowlanym” akronim : ZSMT nr umowy: POIR. 04.01.02-00-0045/18, finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w ramach podziałania 4.1.2 – Regionalne Agendy Naukowo Badawcze

Ogłoszenie UZP

SIWZ

Opublikowano dn. 31.07.2020r.

Informacja z otwarcia

Opublikowano dn. 08.09.2020r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Utworzono: Opublikowano: 22.07.2020 Modyfikowano: 15.09.2020
Autor: Publikujący: Iwona Ziach Modyfikujący: Iwona Ziach