Otwarcie 29-11-2019 Dostawa elektrycznych elementów składowych dla Politechniki Świętokrzyskiej – w ramach projektu pt. „CyberMatryca – Zintegrowany system obsługi turysty finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Nr umowy POIR.04.01.02-00-0041/17

Ogłoszenie

Ogłoszenie UZP

SIWZ

Opublikowano: 29.11.2019r.

Informacja z otwarcia ofert

Opublikowano: 10.12.2019r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Utworzono: Opublikowano: 20.11.2019 Modyfikowano: 10.12.2019
Autor: Publikujący: Iwona Ziach Modyfikujący: Iwona Ziach