Otwarcie 18.06.2020 r. – Usługa przeprowadzenia warsztatów szkoleniowych z zakresu tworzenia dokumentacji fotogrametrycznej obiektów z wykorzystaniem dronów dla Politechniki Świętokrzyskiej w ramach Projektu nr POWR.03.05.00-00.Z202/17 „Politechnika Świętokrzyska nowoczesną uczelnią w europejskiej przestrzeni gospodarczej”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Ogłoszenie BZP

Ogłoszenie

SIWZ

Opublikowano: 15.06.2020 r.

Odpowiedzi

Opublikowano: 18.06.2020 r.

Informacja z otwarcia ofert

Opublikowano: 03.07.2020 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Utworzono: Opublikowano: 03.06.2020 Modyfikowano: 03.07.2020
Autor: Publikujący: Jakub Sokołowski Modyfikujący: Jakub Sokołowski