Otwarcie 06.05.2019 r. – Dostawa oprogramowania fotogrametrycznego do opracowania zdjęć wykonanych z drona dla Politechniki Świętokrzyskiej w ramach Projektu nr POWR.03.05.00-00.Z202/17 „Politechnika Świętokrzyska nowoczesną uczelnią w europejskiej przestrzeni gospodarczej”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Ogłoszenie

Ogłoszenie UZP

SIWZ

opublikowano: 06.05.2019 r.

Informacja z otwarcia ofert

opublikowano: 29.05.2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Utworzono: Opublikowano: 26.04.2019 Modyfikowano: 29.05.2019
Autor: Publikujący: Jakub Sokołowski Modyfikujący: Jakub Sokołowski