Otwarcie 09.08.2019r. – Dostawa drukarek 3D dla Politechniki Świętokrzyskiej

Składanie ofert w postępowaniu odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem:

https://tu-kielce.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

UWAGA: Ofertę należy sporządzić w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym

Ogłoszenie Dz. U. U. E

Ogłoszenie

SIWZ

Opublikowano: 23.07.2019r.

Odpowiedzi

Opublikowano 09.08.2019r.

Informacja z otwarcia ofert

Opublikowano: 09.09.2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części II oraz unieważnienie postępowania w zakresie części I

Utworzono: Opublikowano: 05.07.2019 Modyfikowano: 09.09.2019
Autor: Publikujący: Iwona Ziach Modyfikujący: Iwona Ziach