Otwarcie 30.11.2020r. Dostawa wielodostępowego sieciowego węzła obliczeniowego do modelowania i symulacji procesów obróbki laserowej dla Politechniki Świętokrzyskiej

Składanie ofert w postępowaniu odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem:

https://tu-kielce.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

UWAGA: Ofertę (załącznik nr 2 do SIWZ) należy sporządzić w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym

Ogłoszenie TED o zamówieniu

SIWZ

Opublikowano dnia 01.12.2020r.:

Informacja o unieważnieniu postępowania

Utworzono: Opublikowano: 28.10.2020 Modyfikowano: 01.12.2020
Autor: Publikujący: Monika Modyfikujący: Anna Baćkowska