Otwarcie 30.11.2020r. Dostawa wielodostępowego sieciowego węzła obliczeniowego do modelowania i symulacji procesów obróbki laserowej dla Politechniki Świętokrzyskiej

(Last Updated On: 01.12.2020)

Składanie ofert w postępowaniu odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem:

https://tu-kielce.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

UWAGA: Ofertę (załącznik nr 2 do SIWZ) należy sporządzić w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym

Ogłoszenie TED o zamówieniu

SIWZ

Opublikowano dnia 01.12.2020r.:

Informacja o unieważnieniu postępowania

Last Updated on 01.12.2020 by Anna Baćkowska

Data publikacji: 28.10.2020 @ 16:08 Data ostatniej modyfikacji: 01.12.2020 @ 11:47
Osoba publikująca: Agnieszka Nietrzpiel Osoba modyfikująca: Anna Baćkowska