Otwarcie 01.09.2020r. – Dostawa sprzętu komputerowego dla Politechniki Świętokrzyskiej

(Last Updated On: 16.10.2020)

Składanie ofert w postępowaniu odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem:

https://tu-kielce.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

UWAGA: Ofertę (załącznik nr 2 do SIWZ) należy sporządzić w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym

Ogłoszenie TED

SIWZ

Opublikowano dn. 02.09.2020r.

Informacja z otwarcia

Opublikowano 29.09.2020r.:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Last Updated on 16.10.2020 by Iwona Ziach

Data publikacji: 27.07.2020 @ 11:37 Data ostatniej modyfikacji: 16.10.2020 @ 13:32
Osoba publikująca: Iwona Ziach Osoba modyfikująca: Iwona Ziach