Otwarcie 01.09.2020r. – Dostawa sprzętu komputerowego dla Politechniki Świętokrzyskiej

Składanie ofert w postępowaniu odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem:

https://tu-kielce.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

UWAGA: Ofertę (załącznik nr 2 do SIWZ) należy sporządzić w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym

Ogłoszenie TED

SIWZ

Opublikowano dn. 02.09.2020r.

Informacja z otwarcia

Opublikowano 29.09.2020r.:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Utworzono: Opublikowano: 27.07.2020 Modyfikowano: 16.10.2020
Autor: Publikujący: Iwona Ziach Modyfikujący: Iwona Ziach