Konkurs na stanowisko asystenta w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW
INSTYTUCJA: Politechnika Świętokrzyska, Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
MIASTO: Kielce
STANOWISKO: Asystent
DYSCYPLINA NAUKOWA: Informatyka techniczna i telekomunikacja
DATA OGŁOSZENIA: 24.07.2023
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 31.08.2023
LINK DO STRONY: www.tu.kielce.pl/konkursy
SŁOWA KLUCZOWE: informatyka, systemy informacyjne, wirtualna rzeczywistość, grafika komputerowa

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Planowana tematyka badawcza obejmuje następujące zagadnienia: systemy informacyjne, systemy internetowe, przetwarzanie równoległe i rozproszone, wirtualna rzeczywistość. Kandydat powinien być przygotowany do prowadzenia zajęć z zakresu systemów operacyjnych, projektowania aplikacji internetowych, inżynierii systemów informacyjnych, programowania komputerów i grafiki komputerowej.
Wymagany tytuł zawodowy co najmniej magistra z zakresu Informatyki. Kandydat powinien wykazać się dobrą znajomością języka angielskiego, w przypadku obcokrajowców – również biegła znajomość języka polskiego. Doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych, programowania systemów informacyjnych, w szczególności związane ze znajomością grafiki komputerowej i wirtualnej rzeczywistości.

Wymagane dokumenty:

  • podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora Politechniki Świętokrzyskiej,
  • życiorys
  • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o pracę
  • odpis dyplomu ukończenia studiów
  • informacje o dorobku naukowym i dydaktycznym,
  • oświadczenie Kandydata, że Politechnika Świętokrzyska będzie Jego podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

Dokumenty należy przesłać na adres:

Politechnika Świętokrzyska
Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 7
25-314 Kielce

Termin składania zgłoszeń upływa dnia 31.08.2023 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu trzech miesięcy od daty niniejszego ogłoszenia. Kandydaci, których oferty nie zostaną przyjęte otrzymają zwrot dokumentów.

Utworzono: 24.07.2023 Opublikowano: 24.07.2023 Modyfikowano: 24.07.2023
Autor: dr hab. inż. Roman Deniziak, prof. PŚk Publikujący: Miłosz PINDUR Modyfikujący: Miłosz PINDUR