Dostawa drobnych narządzi laboratoryjnych dla Politechniki Świętokrzyskiej w ramach realizacji Projektu POIR.01.01.01-00-1019/19 pt. „Innowacyjny system automatycznej identyfikacji i lokalizacji defektów infrastruktury gazowej wykorzystujący zjawisko emisji akustycznej (SIildig AE)” finansowanego z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Konkurs 6/1.1.1/2019 „Szybka ścieżka”

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ordys@tu.kielce.pl do dnia 31.07.2023 r.

ogloszenie-Baza konkurencyjności

Zapytanie ofertowe

Opublikowano: 02.08.2023 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Utworzono: Opublikowano: 21.07.2023 Modyfikowano: 02.08.2023
Autor: prof. Zbigniew Koruba Publikujący: Jakub Sokołowski Modyfikujący: Jakub Sokołowski