Konkurs na stanowisko asystenta w dyscyplinie Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i Technologie Kosmiczne

INSTYTUCJA: Politechnika Świętokrzyska
MIASTO: Kielce
STANOWISKO: asystent
DYSCYPLINA NAUKOWA: Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i Technologie Kosmiczne
DATA OGŁOSZENIA: 10.07.2023
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 11.08.2023
LINK DO STRONY: www.tu.kielce.pl/konkursy-na-stanowiska/
SŁOWA KLUCZOWE: elektrotechnika, automatyka, robotyka

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Konkurs dotyczy zatrudnienia na stanowisku asystenta w Katedrze Urządzeń Elektrycznych i Automatyki na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki. Do obowiązków zatrudnionego będzie należało prowadzenie zajęć dydaktycznych i wspomaganie prac naukowo-badawczych w dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika.

Tematyka zajęć dydaktycznych i prac badawczych będzie obejmowała zagadnienia dotyczące: projektowania komputerowych systemów sterowania, systemów sterowania robotów mobilnych i manipulacyjnych, wykorzystania narzędzi informatycznych w elektrotechnice, automatyce i robotyce, komputerowego wspomagania projektowania, projektowania wbudowanych systemów sterowania oraz systemów Internetu rzeczy i Przemysłu 4.0.

Od kandydata wymagany jest minimum stopień zawodowy magistra inżyniera z dyscypliny automatyka, elektronika, elektrotechnika i Technologie Kosmiczne. Umiejętności w zakresie projektowania układów sterowania, programowania sterowników PLC i mikrokontrolerów. Znajomość środowisk Matlab, Labview. Znajomość systemów CAD wykorzystywanych w elektrotechnice i automatyce oraz wiedza dotycząca systemów SCADA. Mile widziana znajomość systemu ROS.

Kandydat powinien wykazać się dobrą znajomością języka angielskiego, natomiast w przypadku obcokrajowców również biegłą znajomość języka polskiego.

Wymagane dokumenty:

  • podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora Politechniki Świętokrzyskiej
  • życiorys (CV),
  • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o pracę,
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  • oświadczenie Kandydata, że Politechnika Świętokrzyska będzie Jego podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym

Oferty należy kierować na adres:

Politechnika Świętokrzyska11
Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 7
25 – 314 Kielce

Termin składania zgłoszeń upływa dnia: 11.08.2023 r.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu trzech miesięcy od daty niniejszego ogłoszenia.

Utworzono: 10.07.2023 Opublikowano: 10.07.2023 Modyfikowano: 10.07.2023
Autor: prof. dr hab. inż. Tomasz Kozłowski Publikujący: Miłosz PINDUR Modyfikujący: Miłosz PINDUR