Konkursu na stanowisku asystenta w Katedrze Matematyki i Fizyki na WZiMK

INSTYTUCJA: Politechnika Świętokrzyska
Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego
MIASTO: Kielce
STANOWISKO: asystent
DYSCYPLINA NAUKOWA: matematyka, inżynieria mechaniczna
DATA OGŁOSZENIA: 10.07.2023 r.
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 31.08.2023 r.
LINK DO STRONY: https://bip.tu.kielce.pl/psk/konkursy-na-stanowiska/
SŁOWA KLUCZOWE: matematyka stosowana, metody numeryczne, modelowanie
matematyczne

OPIS:
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 85).

Do konkursu może przystąpić osoba, która:

 • posiada ukończone studia stopnia pierwszego i drugiego na kierunku matematyka,
 • posiada ukończone studia wyższe magisterskie z matematyki z wynikiem co najmniej dobrym,
 • posiada zamiłowanie do pracy naukowej i dydaktycznej w obszarze matematyki
  i matematyki stosowanej, wykazuje się samodyscypliną, kreatywnością i samodzielnością w pracy, umiejętnością współpracy w grupie oraz samokształcenia,
 • wykazuje się znajomością języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
  umożliwiającym studiowanie literatury oraz redagowanie artykułów naukowych,
 • wykazuje się biegłą znajomością języka polskiego.

Kandydat powinien być przygotowany do prowadzenia ćwiczeń audytoryjnych
i laboratoryjnych w języku polskim z przedmiotów: analiza matematyczna, algebra, równania różniczkowe, logika, metody numeryczne.

Powinien umieć korzystać z oprogramowania biurowego (w tym z arkuszy kalkulacyjnych) oraz posiadać podstawowe umiejętności programowania komputerów.

Wymagane dokumenty:

 • podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora Politechniki Świętokrzyskiej,
 • kwestionariusz osobowy,
 • życiorys z uwzględnieniem ewentualnego dorobku dydaktycznego i naukowego oraz innych osiągnięć związanych z pracą na uczelni,
 • odpis dyplomu ukończenia matematycznych studiów magisterskich,
 • oświadczenie Kandydata, że Politechnika Świętokrzyska będzie Jego podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

Oferty należy kierować na adres:

Politechnika Świętokrzyska
Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego
Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce, pok. 6 C

Termin składania zgłoszeń upływa dnia 31.08.2023 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu 3 miesięcy od daty mniejszego ogłoszenia.
Kandydaci, których oferty nie zostaną przyjęte, otrzymają zwrot dokumentów.


Wynik konkursu na asystenta w KMiF na WZiMK

Utworzono: 10.07.2023 Opublikowano: 10.07.2023 Modyfikowano: 06.09.2023
Autor: dr hab. inż. Dariusz Bojczuk, prof. PŚk Publikujący: Miłosz PINDUR Modyfikujący: Miłosz PINDUR