Dostawa zasilacza HTSU-F do mikroskopu skaningowego SEM FEI Company Quanta FEG 250 wraz z jego montażem

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: p.smiglarski@tu.kielce.pl lub w formie tradycyjnej (pocztą lub dostarczona osobiście) na adres: Politechnika Świętokrzyska, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce, Wydział Budownictwa i Architektury, Dział Inżynieryjno-Techniczny, Paweł Śmiglarski, budynek „A” pok. 2.26HA do dnia  5 maja 2023 r. (piątek) do godziny 12:00.

Zapytanie ofertowe

Wzór oferty

Klauzula informacyjna

Wzór umowy

Utworzono: Opublikowano: 27.04.2023 Modyfikowano: 27.04.2023
Autor: prof. Zbigniew Koruba Publikujący: Monika Modyfikujący: Monika