Dostawa samochodu dostawczego 5 osobowego dla Politechniki Świętokrzyskiej

Ofertę z napisem „oferta na dostawę samochodu” należy złożyć w Biurze Kanclerza (pok. nr 31, budynek dydaktyczny „D”) do dnia 07.11.2019 r., do godz. 14:00

Zapytanie ofertowe

Klauzula informacyjna

Opublikowano: 05.11.2019 r.

Odpowiedzi

Opublikowano: 12.11.2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Utworzono: Opublikowano: 30.10.2019 Modyfikowano: 12.11.2019
Autor: Publikujący: Jakub Sokołowski Modyfikujący: Jakub Sokołowski