Ogłoszenie

Politechnika Świętokrzyska 25-314 Kielce, al. Tysiąclecia  Państwa Polskiego 7 ogłasza przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż

  • Samochód osobowy VW PASSAT 2,0TDI, nr rejestracyjny TK 72264,
    cena wywoławcza – 8 500,00 zł, nr inw. T– 0046668, stan licznika 315 894 km,
    bardzo dobrze wyposażony, regularnie serwisowany w ASO,
    cena wywoławcza jest ceną brutto.

Samochód można obejrzeć w dniach 12.11. – 13.11. 2019 r.  w godz. 1200 do 1400 po telefonicznym uzgodnieniu,  tel. (41) 3424291.

Oferty pisemne prosimy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Kanclerza – budynek dydaktyczny „D” pokój nr 31, do dnia 14.11.2019 r. do godz.1100.

Otwarcie ofert w dniu 14.11.2019 r. o godz. 1115 w sekretariacie Kanclerza – budynek dydaktyczny „D” pokój nr 31.

Oferta powinna zawierać: Imię i nazwisko, adres lub nazwę i siedzibę oferenta, nr telefonu, datę sporządzenia oferty, oferowana cena nabycia równa co najmniej cenie wywoławczej, sposób zapłaty.

Oferta powinna być podpisana przez oferenta.

Utworzono: Opublikowano: 31.10.2019 Modyfikowano: 31.10.2019
Autor: Publikujący: Miłosz PINDUR Modyfikujący: Miłosz PINDUR