Ogłoszenie

(Last Updated On: 31.10.2019)

Politechnika Świętokrzyska 25-314 Kielce, al. Tysiąclecia  Państwa Polskiego 7 ogłasza przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż

  • Samochód osobowy VW PASSAT 2,0TDI, nr rejestracyjny TK 72264,
    cena wywoławcza – 8 500,00 zł, nr inw. T– 0046668, stan licznika 315 894 km,
    bardzo dobrze wyposażony, regularnie serwisowany w ASO,
    cena wywoławcza jest ceną brutto.

Samochód można obejrzeć w dniach 12.11. – 13.11. 2019 r.  w godz. 1200 do 1400 po telefonicznym uzgodnieniu,  tel. (41) 3424291.

Oferty pisemne prosimy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Kanclerza – budynek dydaktyczny „D” pokój nr 31, do dnia 14.11.2019 r. do godz.1100.

Otwarcie ofert w dniu 14.11.2019 r. o godz. 1115 w sekretariacie Kanclerza – budynek dydaktyczny „D” pokój nr 31.

Oferta powinna zawierać: Imię i nazwisko, adres lub nazwę i siedzibę oferenta, nr telefonu, datę sporządzenia oferty, oferowana cena nabycia równa co najmniej cenie wywoławczej, sposób zapłaty.

Oferta powinna być podpisana przez oferenta.

Last Updated on 31.10.2019 by Miłosz PINDUR

Data publikacji: 31.10.2019 @ 15:25 Data ostatniej modyfikacji: 31.10.2019 @ 15:26
Osoba publikująca: Miłosz PINDUR Osoba modyfikująca: Miłosz PINDUR