Dostawa materiałów do obróbki

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: lukasn@tu.kielce.pl do dnia: 21.11.2022r.

Zapytanie ofertowe

Oferta Wykonawcy

Klauzula informacyjna

Oświadczenie wymagane od Wykonawcy w zakresie RODO

Oświadczenie osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą

Oświadczenie Wykonawcy będącego osobą fizyczną i nie prowadzącą działalności gospodarczej

Utworzono: Opublikowano: 10.11.2022 Modyfikowano: 10.11.2022
Autor: prof. Zbigniew Koruba Publikujący: Monika Modyfikujący: Monika