Zapytanie ofertowe na Zaprojektowanie i Wykonanie Materiałów Informacyjno-Promocyjnych w ramach projektu CENWIS-CENTRUM NAUKOWO-WDROŻENIOWE INTELIGENTNYCH SPECJALIZACJI REGIONU ŚWIETOKRZYSKIEGO współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.1. „wsparcie infrastruktury B+R” Osi 1 „Innowacje i nauka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

Termin składania ofert 19.06.2018 r.

Zapytanie ofertowe

Informacja o ogłoszeniu – Baza konkurencyjności

Opublikowano 27.06.2018 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Utworzono: Opublikowano: 11.06.2018 Modyfikowano: 27.06.2018
Autor: Publikujący: Monika Modyfikujący: