Zapytanie ofertowe na dostawę: monitorów (mierników) jakości powietrza dla Laboratorium Prototypowania i Eksploatacji Technologii i Instalacji OZE dla Politechniki Świętokrzyskiej w ramach realizacji projektu pn.: „CENWIS – Centrum Naukowo–Wdrożeniowe Inteligentnych Specjalizacji Regionu Świętokrzyskiego” [Umowa nr RPSW.01.01.00-26-0001/17-00] współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014÷2020 [Oś Priorytetowa 1: „Innowacje i Nauka” Działanie 1.1. „Wsparcie Infrastruktury B+R”]

Zmiana terminu składania ofert z 14.01.2020 r. na 21.01.2020 r.

Zapytanie ofertowe

Ogłoszenie – Baza konkurencyjności

Opublikowano 14.01.2020 r.

Pytania i wyjaśnienia

Pytania i wyjaśnienia- Baza konkurencyjności

Opublikowano 12.03.2020 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Informacja o unieważnieniu postępowania – Baza konkurencyjności

 

Utworzono: Opublikowano: 23.12.2019 Modyfikowano: 12.03.2020
Autor: Publikujący: Monika Modyfikujący: