Usługę przygotowania i przeprowadzenia szkolenia z zakresu TIA-Portal Ekspert i TIA OPT – Dobre praktyki programistyczne Siemens Simatic S7-1500/S7-1200 w ramach Projektu nr POWR.03.05.00-00.Z202/17 „Politechnika Świętokrzyska nowoczesną uczelnią w europejskiej przestrzeni gospodarczej”

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: renataw@tu.kielce.pl do dnia 26.09.2022 r.

Zapytanie ofertowe

Ogłoszenie w Bazie Konkurencyjności

Klauzula informacyjna

Opublikowano: 19.02.2022 r.

Ogłoszenie w Bazie Konkurencyjności-zmiana

Opublikowano: 04.10.2022 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Utworzono: Opublikowano: 14.09.2022 Modyfikowano: 04.10.2022
Autor: prof. Zbigniew Koruba Publikujący: Jakub Sokołowski Modyfikujący: Jakub Sokołowski