Usługę przygotowania i przeprowadzenia certyfikowanego szkolenia „SolidWorks – kurs online” w ramach Projektu nr POWR.03.05.00-00-Z224/18 , Nowa jakość kształcenia – podniesienie kompetencji studentów i pracowników Politechniki Świętokrzyskiej”

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: mgraba@tu.kielce.pl do dnia 23.10.2023 r.

Ogłoszenie – Baza Konkurencyjności

Zapytanie ofertowe

  1. Załącznik nr 1 do wzoru umowy – Oświadczenie Wykonawcy będącego osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej
  2. Załącznik nr 2 do wzoru umowy – Oświadczenie osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą

Opublikowano: 30.10.2023 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Utworzono: Opublikowano: 13.10.2023 Modyfikowano: 30.10.2023
Autor: prof. Zbigniew Koruba Publikujący: Jakub Sokołowski Modyfikujący: Jakub Sokołowski