Usługa przygotowania i przeprowadzenia szkolenia z zakresu obsługi programu „System R” w ramach Projektu nr POWR.03.05.00-00.Z202/17 „Politechnika Świętokrzyska nowoczesną uczelnią w europejskiej przestrzeni gospodarczej”

(Last Updated On: 08.06.2021)

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: jmarczewska@tu.kielce.pl do dnia 03.06.2021 r.

Zapytanie ofertowe

Ogłoszenie – Baza Konkurencyjności

Opublikowano: 08.06.2021 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Last Updated on 08.06.2021 by Jakub Sokołowski

Data publikacji: 25.05.2021 @ 09:14 Data ostatniej modyfikacji: 08.06.2021 @ 10:35
Osoba publikująca: Jakub Sokołowski Osoba modyfikująca: Jakub Sokołowski