Usługa przygotowania i przeprowadzenia szkolenia z zakresu obsługi programu „System R” w ramach Projektu nr POWR.03.05.00-00.Z202/17 „Politechnika Świętokrzyska nowoczesną uczelnią w europejskiej przestrzeni gospodarczej”

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: jmarczewska@tu.kielce.pl do dnia 03.06.2021 r.

Zapytanie ofertowe

Ogłoszenie – Baza Konkurencyjności

Opublikowano: 08.06.2021 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Utworzono: Opublikowano: 25.05.2021 Modyfikowano: 08.06.2021
Autor: Publikujący: Jakub Sokołowski Modyfikujący: Jakub Sokołowski