Usługa przygotowania i przeprowadzenia szkolenia z zakresu badań nieniszczących metodą wizualną (VT1+VT2) w ramach projektu nr POWR.03.05.00-00.Z202/17 „Politechnika Świętokrzyska nowoczesną uczelnią w europejskiej przestrzeni gospodarczej”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

(Last Updated On: 18.12.2019)

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: arebosz@tu.kielce.pl do dnia 16.12.2019 r.

Zapytanie ofertowe

Klauzula informacyjna

Ogłoszenie – Baza konkurencyjności

Opublikowano: 18.12.2019r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Last Updated on 18.12.2019 by Jakub Sokołowski

Data publikacji: 05.12.2019 @ 09:41 Data ostatniej modyfikacji: 18.12.2019 @ 12:01
Osoba publikująca: Jakub Sokołowski Osoba modyfikująca: Jakub Sokołowski