Usługa przygotowania i przeprowadzenia szkolenia pn. „Instalator słonecznych systemów grzewczych” w ramach Projektu nr POWR.03.01.00-00-K060/16 „Program Rozwoju Kompetencji studentów kierunku Odnawialne Źródła Energii Wydziału Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach’’ w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: mstarzomska@tu.kielce.pl do dnia 20.10.2020 r.

Zapytanie ofertowe Instalator słonecznych systemów grzewczych

Klauzula informacyjna

Opublikowano dn. 22.10.2020r:

Informacja z otwarcia ofert

 

Utworzono: Opublikowano: 13.10.2020 Modyfikowano: 22.10.2020
Autor: Publikujący: Iwona Ziach Modyfikujący: Iwona Ziach