Usługa przygotowania i przeprowadzenia szkolenia „ Instalator paneli fotowoltaicznych” w ramach Projektu nr POWR.03.01.00-00-K060/16 „Program Rozwoju Kompetencji studentów kierunku Odnawialne Źródła Energii Wydziału Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach’’ w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: m.starzomska@tu.kielce.pl do dnia 04.12.2019 r.

zapytanie ofertowe

załączniki – wersja edytowalna

Opublikowano: 26.11.2019 r.

Zmiana treści zapytania ofertowego

Opublikowano: 05.12.2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Utworzono: Opublikowano: 19.11.2019 Modyfikowano: 05.12.2019
Autor: Publikujący: Jakub Sokołowski Modyfikujący: Jakub Sokołowski