Usługa przygotowania i przeprowadzenia szkolenia „ Instalator paneli fotowoltaicznych” w ramach Projektu nr POWR.03.01.00-00-K060/16 „Program Rozwoju Kompetencji studentów kierunku Odnawialne Źródła Energii Wydziału Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach’’ w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

(Last Updated On: 05.12.2019)

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: m.starzomska@tu.kielce.pl do dnia 04.12.2019 r.

zapytanie ofertowe

załączniki – wersja edytowalna

Opublikowano: 26.11.2019 r.

Zmiana treści zapytania ofertowego

Opublikowano: 05.12.2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Last Updated on 05.12.2019 by Jakub Sokołowski

Data publikacji: 19.11.2019 @ 10:27 Data ostatniej modyfikacji: 05.12.2019 @ 13:58
Osoba publikująca: Jakub Sokołowski Osoba modyfikująca: Jakub Sokołowski