Usługa przygotowania i przeprowadzenia kursu komputerowego wspomagania projektowania i obróbki skrawaniem – Maszyny CNC w ramach projektu nr POWR.03.05.00-00.Z202/17 „Politechnika Świętokrzyska nowoczesną uczelnią w europejskiej przestrzeni gospodarczej”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

(Last Updated On: 21.11.2019)

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: arebosz@tu.kielce.pl do dnia 15.11.2019 r.

Zapytanie ofertowe

Klauzula informacyjna

Ogłoszenie – Baza konkurencyjności

Opublikowano: 21.11.2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Last Updated on 21.11.2019 by Jakub Sokołowski

Data publikacji: 06.11.2019 @ 07:54 Data ostatniej modyfikacji: 21.11.2019 @ 12:21
Osoba publikująca: Jakub Sokołowski Osoba modyfikująca: Jakub Sokołowski