Usługa przygotowania i przeprowadzenia kursu komputerowego wspomagania projektowania i obróbki skrawaniem – Maszyny CNC w ramach projektu nr POWR.03.05.00-00.Z202/17 „Politechnika Świętokrzyska nowoczesną uczelnią w europejskiej przestrzeni gospodarczej”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: arebosz@tu.kielce.pl do dnia 15.11.2019 r.

Zapytanie ofertowe

Klauzula informacyjna

Ogłoszenie – Baza konkurencyjności

Opublikowano: 21.11.2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Utworzono: Opublikowano: 06.11.2019 Modyfikowano: 21.11.2019
Autor: Publikujący: Jakub Sokołowski Modyfikujący: Jakub Sokołowski