Usługa przygotowania i przeprowadzenia kursu instruktorskiego z zakresu: CCNA Security w siedzibie Zamawiającego, w ramach Projektu „Politechnika Świętokrzyska nowoczesną uczelnią w europejskiej przestrzeni gospodarczej” (Umowa nr POWR.03.05.00-00.Z202/17)

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: cku@cku.tu.kielce.pl do dnia 17.08.2018 r. 

Zapytanie Ofertowe

Opublikowano: 22.08.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert

Utworzono: Opublikowano: 02.08.2018 Modyfikowano: 22.08.2018
Autor: Publikujący: Jakub Sokołowski Modyfikujący: Jakub Sokołowski