Usługa przeprowadzenia szkoleń z zakresu wykorzystania programu Abaqus, w ramach Projektu nr POWR.03.05.00-00-Z224/18 „Nowa jakość kształcenia – podniesienie kompetencji studentów i pracowników Politechniki Świętokrzyskiej” w miejscu wskazanym przez Wykonawcę

(Last Updated On: 13.09.2019)

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: mgraba@tu.kielce.pl do dnia 30.08.2019 r., do godziny 12:00

Zapytanie ofertowe

Klauzula informacyjna

Opublikowano: 13.09.2019 r.

Informacja o unieważnieniu postępowania

Last Updated on 13.09.2019 by Jakub Sokołowski

Data publikacji: 16.08.2019 @ 07:26 Data ostatniej modyfikacji: 13.09.2019 @ 09:24
Osoba publikująca: Jakub Sokołowski Osoba modyfikująca: Jakub Sokołowski