Usługa przeprowadzenia szkoleń z zakresu wykorzystania programu Abaqus, w ramach Projektu nr POWR.03.05.00-00-Z224/18 „Nowa jakość kształcenia – podniesienie kompetencji studentów i pracowników Politechniki Świętokrzyskiej” w miejscu wskazanym przez Wykonawcę

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: mgraba@tu.kielce.pl do dnia 30.08.2019 r., do godziny 12:00

Zapytanie ofertowe

Klauzula informacyjna

Opublikowano: 13.09.2019 r.

Informacja o unieważnieniu postępowania

Utworzono: Opublikowano: 16.08.2019 Modyfikowano: 13.09.2019
Autor: Publikujący: Jakub Sokołowski Modyfikujący: Jakub Sokołowski