Usługa przeprowadzenia egzaminu certyfikującego ECB*L (I i II stopień) w ramach Projektu nr POWR.03.05.00-00-Z224/18 „Nowa jakość kształcenia – podniesienie kompetencji studentów i pracowników Politechniki Świętokrzyskiej”

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: mgraba@tu.kielce.pl do dnia 24.01.2022r.

Zapytanie ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Utworzono: Opublikowano: 13.01.2022 Modyfikowano: 08.02.2022
Autor: prof. Zbigniew Koruba Publikujący: Jakub Sokołowski Modyfikujący: Jakub Sokołowski