Usługa przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu pt: „System informatyczny z aplikacją mobilną optymalizującą wskazania , intensywność i obciążenia treningowe do zintegrowanego wykorzystania podczas technologicznie wspomaganej edukacji chodu osób z mózgowym porażeniem dziecięcym przy wykorzystaniu wybranych urządzeń rehabilitacyjnych(akronim TWEC), realizowanego zgodnie z umową z NCBR nr POIR.0401.04-00-0035/19

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: s.deniziak@tu.kielce.pl do dnia 12.05.2022r.

Zapytanie ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Utworzono: Opublikowano: 29.04.2022 Modyfikowano: 19.05.2022
Autor: prof. Zbigniew Koruba Publikujący: Iwona Ziach Modyfikujący: Iwona Ziach