Świadczenie usług tłumaczeń tekstów pisemnych z języka polskiego na język angielski i korekty językowe tekstów pisemnych sporządzonych w języku angielskim w zakresie szeroko rozumianej inżynierii środowiska, geodezji i kartografii, odnawialnych źródeł energii, teledetekcji, fotogrametrii i energetyki

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: mcedro@tu.kielce.pl do dnia 31.12.2020 r.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Oferta Wykonawcy

Załącznik nr 2 – Umowa

Klauzula informacyjna RODO

Opublikowano: 12.01.2021 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Utworzono: Opublikowano: 14.12.2020 Modyfikowano: 12.01.2021
Autor: Publikujący: Jakub Sokołowski Modyfikujący: Jakub Sokołowski