Świadczenie usług tłumaczeń tekstów pisemnych z języka polskiego na język angielski i korekty językowe tekstów pisemnych sporządzonych w języku angielskim w zakresie szeroko rozumianej inżynierii środowiska, geodezji i kartografii, odnawialnych źródeł energii, teledetekcji, fotogrametrii i energetyki

(Last Updated On: 12.01.2021)

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: mcedro@tu.kielce.pl do dnia 31.12.2020 r.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Oferta Wykonawcy

Załącznik nr 2 – Umowa

Klauzula informacyjna RODO

Opublikowano: 12.01.2021 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Last Updated on 12.01.2021 by Jakub Sokołowski

Data publikacji: 14.12.2020 @ 14:18 Data ostatniej modyfikacji: 12.01.2021 @ 06:26
Osoba publikująca: Jakub Sokołowski Osoba modyfikująca: Jakub Sokołowski