Sukcesywna dostawa paliwa dla Politechniki Świętokrzyskiej

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: andrzejd@tu.kielce.pl lub dostarczona do bud. C pok. 1.11 HC do dnia 02.04.2023 r. do godz. 15:00

Zapytanie ofertowe

Wzór oferty

Wzór umowy

Klauzula informacyjna RODO

Oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Oświadczenie Wykonawcy będącego osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej

Oświadczenie osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą

Opublikowano dn. 29.03.2023 r.

Odpowiedzi

Utworzono: Opublikowano: 22.03.2023 Modyfikowano: 29.03.2023
Autor: prof. Zbigniew Koruba Publikujący: Monika Modyfikujący: Monika