Pracownik na stanowisko portiera w Domu Studenta

1. Od kandydatów oczekujemy:

 • Umiejętności obsługi kasy fiskalnej, urządzeń elektronicznych oraz komputera,
 • Znajomości języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
 • Wysokiej kultury osobistej,
 • Komunikatywności, rzetelności i zaangażowania w wykonywaniu obowiązków,
 • Umiejętności pracy w zespole oraz dobrej organizacji pracy własnej,
 • Wykształcenia minimum średniego,
 • Mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.

2. Zadania:

 • Pełnienie dyżurów w dniach i godzinach określonych w harmonogramie pracy,
 • Dokonywanie rezerwacji pokoi,
 • Prowadzenie rachunków związanych z opłatami za noclegi i zakwaterowanie,
 • Prowadzenie rejestru gości odwiedzających mieszkańców,
 • Weryfikacja osób wchodzących do budynku oraz nadzór nad osobami przebywającymi w nim,
 • Informowanie o awariach i zagrożeniach oraz przeciwdziałanie ich skutkom,
 • Obsługa systemu sygnalizacji pożarowej,
 • Stałe utrzymanie porządku w portierni, w holu wejściowym oraz przed budynkiem,
 • Wykonywanie innych prac zleconych przez przełożonego.

3. Wymagane dokumenty:

List motywacyjny, CV oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych wg załącznika nr 1 do ogłoszenia należy złożyć w zamkniętych kopertach w terminie do dnia 31.01.2022 r. w biurze Kanclerza pok. nr 31 budynek D lub przesłać na adres:

Politechnika Świętokrzyska
Biuro Kanclerza
Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 7
25-314 Kielce

Szczegółowych informacji dotyczących wymagań dodatkowych, zakresu wykonywanych zadań dostępne są pod numerem tel. 41 34 24 649 w godzinach od 9-12.

Wybrani Kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, o której zostaną powiadomieni telefonicznie.

Utworzono: 24.01.2022 Opublikowano: 24.01.2022 Modyfikowano: 31.01.2022
Autor: dr Artur Szmidt Publikujący: Miłosz PINDUR Modyfikujący: Miłosz PINDUR