Nabór na stanowisko elektryka w Dziale Głównego Energetyka

Wymagania podstawowe:

 • wykształcenie: – średnie lub wyższe techniczne (preferowane w specjalności: elektrycznej),
 • posiadanie aktualnego świadectwa kwalifikacyjnego Grupy 1 uprawniającego do pracy na stanowisku eksploatacji w zakresie: urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym do 1kV, aparatura kontrolno-pomiarowa i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń instalacji i urządzeń wymienionych powyżej,
 • umiejętność czytania rysunków i schematów w zakresie elektryki, teletechniki i automatyki,
 • znajomość obsługi komputera,
 • umiejętność analitycznego myślenia oraz współpracy w zespole,
 • komunikatywność, samodzielność,
 • znajomość programów komputerowych: AutoCad,

Zakres zadań:

 • konserwacja i utrzymanie w należytym stanie sprawności technicznej instalacji, aparatury i urządzeń w powierzonych obiektach,
 • likwidacja ewentualnych usterek po przeprowadzonych pomiarach elektrycznych, elektrycznych oraz codzienna realizacja likwidacji usterek wynikających z odnotowanych zgłoszeń z książki konserwacji prowadzonej w Dziale Głównego Energetyka,
 • zgłaszanie nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem powierzonych obiektów,
 • niedopuszczanie do eksploatacji urządzeń lub stanowisk pracy do eksploatacji o ile występują na nich zagrożenia bezpieczeństwa dla ludzi lub ich uszkodzenia,
 • znajomość programów komputerowych: AutoCad,
 • znajomość przepisów prawa związanych z realizacją powierzonych mu obowiązków.

Forma zatrudnienia: umowę o pracę

Oferujemy m.in:

 • stabilne zatrudnienie na umowę o pracę,
 • stały czas pracy od 730 do 1530,
 • trzynastą pensję,
 • pakiet świadczeń socjalnych,

Procedura wyboru:

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie swojego CV ze zdjęciem oraz listu motywacyjnego na adres mail: amal@tu.kielce.pl do dnia 18 lutego 2022 r. (mile widziane inne dokumenty potwierdzające zdobyte uprawnienia i kwalifikacje).
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych r. (Dz.U. 2018 poz. 1000)”.

Po ocenie formalnej wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną.
Uprzejmie informujemy, że konkurs może zostać zamknięty bez wyłonienia kandydata. Skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Planowany termin zatrudnienia: marzec 2022 r.

Utworzono: 02.02.2022 Opublikowano: 02.02.2022 Modyfikowano: 18.02.2022
Autor: dr Artur Szmidt Publikujący: Miłosz PINDUR Modyfikujący: Miłosz PINDUR