Pracownik na stanowisko automatyka

Politechnika Świętokrzyska w Kielcach zatrudni pracownika na stanowisko automatyka na warunkach umowy o pracę

1. Wymagania podstawowe:

 • wykształcenie wyższe powiązane z automatyką, elektryką, elektroniką,
 • posiadanie aktualnego świadectwa kwalifikacyjnego Grupy 1 uprawniającego do pracy na stanowisku eksploatacji w zakresie: urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym do 15kV, urządzenia prądotwórcze o mocy powyżej 50kW, aparatura kontrolno-pomiarowa i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń instalacji i urządzeń wymienionych powyżej,
 • podstawowa znajomość układów BMS w powiązaniu z systemami budynkowymi takimi jak: SSSWiN, kontrola dostępu, wentylacji i klimatyzacji, itp.,( mile widziana znajomość sterowników firmy Schneider Electric)
 • umiejętność czytania schematów elektrycznych i AKPiA
 • dokładność i sumienność,
 • umiejętność pracy w zespole oraz dobrej organizacji pracy własnej,
 • mile widziana praca na podobnym stanowisku.

2. Zadania:

 • bieżący nadzór nad utrzymaniem niezawodności instalacji BMS we wszystkich
  obiektach Politechniki Świętokrzyskiej ( instalacje elektryczne, instalacje
  teletechniczne, instalacje klimatyzacji i wentylacji ),
 • dokonywanie zmian zadanych parametrów w pracy systemów BMS w zależności od potrzeb użytkowników,
 • optymalizacja zadawanych parametrów pod kątem minimalizacji zużycia energii elektrycznej, cieplnej, itp.
 • konserwacja i utrzymanie w należytym stanie sprawności technicznej instalacji, aparatury i urządzeń w powierzonych obiektach,
 • likwidacja ewentualnych usterek po przeprowadzonych pomiarach elektrycznych oraz codzienna realizacja likwidacji usterek

3. Forma zatrudnienia: umowa o pracę

Oferujemy m.in:

 • stabilne zatrudnienie na umowę o pracę,
 • stały czas pracy od 7.30 do 15.30,
 • trzynastą pensję,
 • pakiet świadczeń socjalnych

Procedura wyboru:

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie swojego CV ze zdjęciem oraz listu motywacyjnego na adres mail: amal@tu.kielce.pl do dnia 22 czerwca 2022 r. (mile widziane inne dokumenty potwierdzające zdobyte uprawnienia i kwalifikacje).
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych r. (Dz.U. 2018 poz. 1000)”.

Po ocenie formalnej wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną.
Uprzejmie informujemy, że konkurs może zostać zamknięty bez wyłonienia kandydata. Skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Planowany termin zatrudnienia: sierpień 2022 r.

Utworzono: 08.06.2022 Opublikowano: 08.06.2022 Modyfikowano: 22.06.2022
Autor: dr Artur Szmidt Publikujący: Miłosz PINDUR Modyfikujący: Miłosz PINDUR