Portier

Politechnika Świętokrzyska zatrudni pracownika na stanowisko starszego portiera

Oczekiwania

 • Umiejętności obsługi komputera i urządzeń elektronicznych,
 • Wysokiej kultury osobistej,
 • Komunikatywności, rzetelności i zaangażowania w wykonywaniu obowiązków,
 • Umiejętności pracy w zespole oraz dobrej organizacji pracy własnej,
 • Mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.

Zadania

 • Pełnienie dyżurów w dniach i godzinach określonych w harmonogramie pracy,
 • Obsługa portierni i szatni,
 • Obsługa systemu sygnalizacji pożarowej,
 • Obsługa alarmu antywłamaniowego,
 • Stałe utrzymanie porządku w pomieszczeniu portierni – szatni, w holu wejściowym oraz przed budynkiem,
 • Wykonywanie innych prac zleconych przez przełożonego

Wymagane dokumenty

należy przesłać lub złożyć w zamkniętych kopertach w terminie do dnia 02.07.2021 r.

 • Politechnika Świętokrzyska
  Biuro Kanclerza
  Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, pok. nr 31 budynek D
  25-314 Kielce

Wybrani Kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, o której zostaną powiadomieni telefonicznie.

Utworzono: Opublikowano: 25.06.2021 Modyfikowano: 02.07.2021
Autor: Publikujący: Miłosz PINDUR Modyfikujący: Miłosz PINDUR