Politechnika Świętokrzyska ogłasza nabór na stanowisko Inspektora nadzoru robót elektrycznych

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe, techniczne;
 • praktyka zawodowa: – minimum 5-letnia udokumentowana praca w zawodzie,
  na stanowisku: kierownika robót, lub kierownika budowy lub inspektora nadzoru, posiadającego doświadczenie przy realizacji budynków kubaturowych w branży elektrycznej wyposażonych w instalacje: automatyki przemysłowej, teletechniczne, sygnalizacji pożaru;
 • uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
  do kierowania, nadzorowania, kontrolowania budowy i robót bez ograniczeń;
 • znajomość obsługi komputera, pakietu MS Office i programów specjalistycznych typu ACAD, NORMA lub inne do kosztorysowania.

Wymagania pożądane:

 • min. 3-letnie doświadczenie w zakresie przygotowania i rozliczania inwestycji budowlanych w specjalności elektrycznej;
 • doświadczenie przy realizacji instalacji BMS, (system BMS rozumiany jest jako Zintegrowany System Zarządzania Budynkiem obsługujący min. instalacje HVAC, elektryczne, kontroli dostępu oraz inne powiązane instalacje i urządzenia)
 • znajomość prawa zamówień publicznych,
 • komunikatywność, rzetelność i sumienność przy wykonywaniu powierzonych zadań;
 • umiejętność organizacji pracy własnej oraz pracy w zespole.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w największej technicznej Uczelni w regionie;
 • umowę o pracę;
 • odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w zespole.

Procedura wyboru:

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie swojego CV ze zdjęciem na adres mail: asmilowska@tu.kielce.pl do dnia 30 stycznia 2022 r.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych r. (Dz.U. 2018 poz. 1000)”.

Po ocenie formalnej wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną.
Uprzejmie informujemy że konkurs może zostać zamknięty bez wyłonienia kandydata. Skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Planowany termin zatrudnienia: I kwartał 2022 r.

Utworzono: 18.01.2022 Opublikowano: 19.01.2022 Modyfikowano: 30.01.2022
Autor: Anna Śmiłowska Publikujący: Miłosz PINDUR Modyfikujący: Miłosz PINDUR