Otwarcie 30.09.2020r. – Dostawa sprzętu komputerowego dla Politechniki Świętokrzyskiej

(Last Updated On: 12.11.2020)

Składanie ofert w postępowaniu odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem:

https://tu-kielce.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

UWAGA: Ofertę (załącznik nr 2 do SIWZ) należy sporządzić w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym

2020 S 167-403018-TED Tenders Electronic Daily

SIWZ

Opublikowano 01.10.2020 r.

Informacja z otwarcia ofert

Opublikowano 30.10.2020 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części II

Opublikowano dn. 12.11.2020r.:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części I, III, IV, V, VI, VII, VIII

Last Updated on 12.11.2020 by Iwona Ziach

Data publikacji: 28.08.2020 @ 09:39 Data ostatniej modyfikacji: 12.11.2020 @ 09:24
Osoba publikująca: Jakub Sokołowski Osoba modyfikująca: Iwona Ziach