Otwarcie 30.09.2020r. – Dostawa sprzętu komputerowego dla Politechniki Świętokrzyskiej

Składanie ofert w postępowaniu odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem:

https://tu-kielce.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

UWAGA: Ofertę (załącznik nr 2 do SIWZ) należy sporządzić w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym

2020 S 167-403018-TED Tenders Electronic Daily

SIWZ

Opublikowano 01.10.2020 r.

Informacja z otwarcia ofert

Opublikowano 30.10.2020 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części II

Opublikowano dn. 12.11.2020r.:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części I, III, IV, V, VI, VII, VIII

Utworzono: Opublikowano: 28.08.2020 Modyfikowano: 12.11.2020
Autor: Publikujący: Jakub Sokołowski Modyfikujący: Iwona Ziach