Otwarcie 07.03.2019 – Dostawa sprzętu komputerowego dla Politechniki Świętokrzyskiej

Zmiana terminu składania ofert z 28.02.2019r na dzień 07.03.2019r.

Ogłoszenie

Ogłoszenie UZP

SIWZ

Opublikowano 25.02.2019r.

Odpowiedzi, zmiana SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia UZP

Opublikowano 08.03.2019r.:

Informacja z otwarcia ofert

Opublikowano 28.03.2019r.:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części: I, II, III, IV, VI, VII, IX, XI

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części V oraz o unieważnieniu postępowania w zakresie części: VIII, X, XII, XIII

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w częściach: VI, VII, XI.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części I

 

Utworzono: Opublikowano: 18.02.2019 Modyfikowano: 31.05.2019
Autor: Publikujący: Iwona Ziach Modyfikujący: Iwona Ziach