Automatyk

Politechnika Świętokrzyska zatrudni pracownika na stanowisko
automatyka na warunkach umowy o pracę

1. Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego powiązanego z automatyką, elektryką, elektroniką,
 • posiadania aktualnego świadectwa kwalifikacyjnego Grupy 1 uprawniającego do pracy na stanowisku eksploatacji w zakresie: urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym do 15kV, urządzenia prądotwórcze o mocy powyżej 50kW, aparatura kontrolno-pomiarowa i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń instalacji i urządzeń wymienionych powyżej,
 • podstawowej znajomości układów BMS w powiązaniu z systemami budynkowymi takimi jak: SSP, DSO, SWiN, kontrola dostępu, wentylacji i klimatyzacji, itp., (mile widziana znajomość sterowników firmy Schneider Electric)
 • umiejętność czytania schematów elektrycznych i AKPiA
 • dokładności i sumienności,
 • wysokiej kultury osobistej,
 • umiejętności pracy w zespole oraz dobrej organizacji pracy własnej,
 • mile widziana praca na podobnym stanowisku.

2. Zadania:

 • Bieżący nadzór nad utrzymaniem niezawodności instalacji BMS we wszystkich obiektach Politechniki Świętokrzyskiej ( instalacje elektryczne, instalacje teletechniczne, instalacje klimatyzacji i wentylacji )
 • Dokonywanie zmian zadanych parametrów w pracy systemów BMS w zależności od potrzeb użytkowników
 • Optymalizacja zadawanych parametrów pod kątem minimalizacji zużycia energii elektrycznej, cieplnej, itp.
 • Konserwacja i utrzymanie w należytym stanie sprawności technicznej instalacji, aparatury i urządzeń w powierzonych obiektach,
 • Likwidacja ewentualnych usterek po przeprowadzonych pomiarach elektrycznych oraz codzienna realizacja likwidacji usterek

3. Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV),
 • dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie ( do wglądu ),
 • aktualne świadectwo kwalifikacyjne Grupy 1 ( do wglądu )
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych wg załącznika nr 1 do ogłoszenia

4. Dokumenty należy złożyć w zamkniętych kopertach w terminie do dnia 27 sierpnia 2021 r. w biurze Kanclerza pok. nr 31 budynek D lub przesłać na adres:

Politechnika Świętokrzyska
Biuro Kanclerza
Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 7
25-314 Kielce

Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, o której zostaną powiadomieni telefonicznie.

Utworzono: Opublikowano: 11.08.2021 Modyfikowano: 27.08.2021
Autor: Publikujący: Miłosz PINDUR Modyfikujący: Miłosz PINDUR