Otwarcie 24.06.2019 Usługa ubezpieczenia interesów majątkowych i odpowiedzialności cywilnej Politechniki Świętokrzyskiej

Ogłoszenie

SIWZ

Opublikowano: 12.06.2019 r.

Odpowiedzi

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia UZP

Opublikowano: 19.06.2019 r.

Odpowiedzi 2

Opublikowano 24.06.2019r.

Informacja z otwarcia ofert

Opublikowano 03.07.2019r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

 

 

Utworzono: Opublikowano: 06.06.2019 Modyfikowano: 03.07.2019
Autor: Publikujący: Monika Modyfikujący: Iwona Ziach