Otwarcie 18-03-2020r. Usługi wykonania gąsiennicowej platformy, zespołu przenośników taśmowych podawczo-odbiorczych, chwytaka hydraulicznego dla Politechniki Świętokrzyskiej – w ramach realizacji projektu pt. „Opracowanie i demonstracja zrobotyzowanego systemu murarsko-tynkarskiego (ZSMT) do zastosowania w przemyśle budowlanym” akronim : ZSMT nr umowy: POIR. 04.01.02-00-0045/18, finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w ramach podziałania 4.1.2 – Regionalne Agendy Naukowo Badawcze

Ogłoszenie

Ogłoszenie UZP

SIWZ

Opublikowano dn 09.03.2020r.

Odpowiedzi i modyfikacja SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Opublikowano dn 18.03.2020r.:

Informacja z otwarcia ofert

Opublikowano dn 25.05.2020r.:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowano dn. 02.06.2020r.

Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie części I

Utworzono: Opublikowano: 03.03.2020 Modyfikowano: 02.06.2020
Autor: Publikujący: Iwona Ziach Modyfikujący: Iwona Ziach