Otwarcie 11.01.2021 r. – Usługa przygotowania i przeprowadzenia certyfikowanych szkoleń w zakresie Autodesk dla studentów Politechniki Świętokrzyskiej w ramach Projektu nr: POWR.03.05.00-00-Z224/18 „Nowa jakość kształcenia – podniesienie kompetencji studentów i pracowników Politechniki Świętokrzyskiej” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Ogłoszenie BZP

SIWZ

Opublikowano: 29.12.2020 r.

Odpowiedzi

Opublikowano: 05.01.2021 r.

Odpowiedzi 2

Opublikowano: 12.01.2021 r.

Informacja z otwarcia ofert

Opublikowano: 26.01.2021 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowano: 03.02.2021 r.

Sprostowanie Informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty

Utworzono: Opublikowano: 20.12.2020 Modyfikowano: 03.02.2021
Autor: Publikujący: Jakub Sokołowski Modyfikujący: Jakub Sokołowski