Otwarcie 08.01.2021 Dostawa uniwersalnej maszyny wytrzymałościowej dla Politechniki Świętokrzyskiej

Otwarcie ofert poprzez platformę meet1:

https://meet1.tu.kielce.pl/dostawa%20uniwerslanej%20maszyny%20wytrzymalosciowej

Ogłoszenie BZP

SIWZ

Opublikowano: 21.12.2020 r.

Modyfikacja SIWZ

Opublikowano: 08.01.2021 r.

Informacja z otwarcia ofert

Opublikowano dnia:18.01.2021 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Utworzono: Opublikowano: 18.12.2020 Modyfikowano: 18.01.2021
Autor: Publikujący: Jakub Sokołowski Modyfikujący: Anna Baćkowska