Otwarcie 02.07.2020r. Dostawa drukarki 3D dla Politechniki Świętokrzyskiej

(Last Updated On: 14.07.2020)

Składanie ofert w postępowaniu odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem:

https://tu-kielce.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

UWAGA: Ofertę należy sporządzić w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym

Ogłoszenie TED

SIWZ

Opublikowano dn. 02.07.2020r.

Informacja z otwarcia

Opublikowano dn. 14.07.2020r.:

Informacja o odrzuceniu oferty i unieważnieniu postępowania

Last Updated on 14.07.2020 by Iwona Ziach

Data publikacji: 26.05.2020 @ 10:28 Data ostatniej modyfikacji: 14.07.2020 @ 15:03
Osoba publikująca: Iwona Ziach Osoba modyfikująca: Iwona Ziach