Otwarcie 02.07.2020r. Dostawa drukarki 3D dla Politechniki Świętokrzyskiej

Składanie ofert w postępowaniu odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem:

https://tu-kielce.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

UWAGA: Ofertę należy sporządzić w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym

Ogłoszenie TED

SIWZ

Opublikowano dn. 02.07.2020r.

Informacja z otwarcia

Opublikowano dn. 14.07.2020r.:

Informacja o odrzuceniu oferty i unieważnieniu postępowania

Utworzono: Opublikowano: 26.05.2020 Modyfikowano: 14.07.2020
Autor: Publikujący: Iwona Ziach Modyfikujący: Iwona Ziach