Otwarcie 02-04-2020 r. Okresowe przeglądy, konserwacja i naprawy instalacji ppoż. budynków i obiektów na terenie Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach i Sandomierzu wraz z usługą monitoringu do Państwowej Straży Pożarnej przez okres 24 miesięcy

Ogłoszenie UZP

SIWZ

Opublikowano dn. 31.03.2020:

Odpowiedzi 

Opublikowano 3.04.2020

Informacja z otwarcia ofert

Opublikowano dn. 08.04.2020r:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Utworzono: Opublikowano: 18.03.2020 Modyfikowano: 08.04.2020
Autor: Publikujący: Iwona Ziach Modyfikujący: Iwona Ziach