Konkurs na stanowisko asystenta w dyscyplinie Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i Technologie Kosmiczne

INSTYTUCJA: Politechnika Świętokrzyska, Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
MIASTO: Kielce
STANOWISKO: Asystent
DYSCYPLINA NAUKOWA: Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i Technologie Kosmiczne
DATA OGŁOSZENIA: 20.06.2023
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 21.07.2023
LINK DO STRONY: www.tu.kielce.pl/konkursy
SŁOWA KLUCZOWE: automatyka, informatyka, elektrotechnika

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Planowana tematyka badawcza obejmuje następujące zagadnienia: teorii sterowania i automatyki, projektowania układów sterowania, aplikacji internetowych, baz danych w zakresie teoretycznym projektowym i praktycznym – implementacji na wybranym systemie. Kandydat powinien być przygotowany do prowadzenia zajęć dydaktycznych z zakresu automatyki i informatyki, ze szczególnym uwzględnieniem m.in.: automatyki i teorii sterowania, sieci komputerowych, projektowania aplikacji internetowych, systemów sterowania produkcją. Wymagany tytuł zawodowy co najmniej magistra z zakresu Elektrotechniki lub Informatyki. Kandydat powinien wykazać się dobrą znajomością języka angielskiego, w przypadku obcokrajowców – również biegłą znajomością języka polskiego. Dodatkowym atutem będzie doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych, projektowanie układów sterowania wraz z obsługą systemów informatycznych, jak również znajomość rozwiązań technologicznych, a także posiadanie stosownych certyfikatów będą dodatkowym atutem.

Wymagane dokumenty

  • podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora Politechniki Świętokrzyskiej,
  • życiorys,
  • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o pracę,
  • odpis dyplomu ukończenia studiów,
  • informacje o dorobku naukowym i dydaktycznym,
  • oświadczenie Kandydata, że Politechnika Świętokrzyska będzie Jego podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

Dokumenty należy złożyć do dnia 21.07.2023 w Biurze Dziekana pok. 18 w budynku „D” lub przesłać na adres:

Politechnika Świętokrzyska
Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 7
25-314 Kielce

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu trzech miesięcy od daty niniejszego ogłoszenia. Kandydaci, których oferty nie zostaną przyjęte otrzymają zwrot dokumentów.

Utworzono: 20.06.2023 Opublikowano: 20.06.2023 Modyfikowano: 20.06.2023
Autor: dr hab. inż. Roman Deniziak, prof. PŚk Publikujący: Miłosz PINDUR Modyfikujący: Miłosz PINDUR