Konkurs na stanowisko asystenta dydaktycznego, nauki fizyczne w Katedrze Matematyki i Fizyki

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW
INSTYTUCJA: Politechnika Świętokrzyska, Wydział Zarządzania i Modelowania
Komputerowego, Katedra Matematyki i Fizyki
MIASTO: Kielce
STANOWISKO: Asystent dydaktyczny
DYSCYPLINA NAUKOWA: Nauki fizyczne
DATA OGŁOSZENIA: 13.01.2023 r.
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 17.02.2023 r.

LINK DO STRONY: https://bip.tu.kielce.pl/psk/konkursy-na-stanowiska/
SLOWA KLUCZOWE: fizyka
OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Wymogi na stanowisko asystenta:

  • ukończone studia stopnia pierwszego i drugiego na kierunku fizyka z wynikiem co najmniej dobrym,
  • zamiłowanie do pracy naukowej i dydaktycznej w obszarze fizyki, samodyscyplina,
    kreatywność i samodzielność w pracy, umiejętność współpracy w grupie oraz samokształcenia,
  • komunikatywna znajomość języka angielskiego,
  • biegła znajomością języka polskiego.

Kandydat powinien być przygotowany do prowadzenia ćwiczeń audytoryjnych
i laboratoryjnych w języku polskim z fizyki. Powinien umieć korzystać z oprogramowania biurowego (w tym z arkuszy kalkulacyjnych) oraz posiadać podstawowe umiejętności programowania komputerów.

Wymagane dokumenty:

  • podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora Politechniki Świętokrzyskiej
  • życiorys z uwzględnieniem dorobku naukowego
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
  • oświadczenie kandydata, że Politechnika Świętokrzyska będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

Oferty należy składać na adres:

Politechnika Świętokrzyska
Biuro Dziekana Wydziału Zarządzania i Modelowania Komputerowego
Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce, pok. 6 bud. C.

Termin składania zgłoszeń upływa dnia 17.02.2023 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu 3 miesięcy od daty mniejszego
ogłoszenia. Kandydaci, których oferty nie zostaną przyjęte, otrzymają zwrot dokumentów.


wyniki konkursu

Utworzono: 13.01.2023 Opublikowano: 13.01.2023 Modyfikowano: 23.02.2023
Autor: dr hab. inż. Dariusz Bojczuk, prof. PŚk Publikujący: Miłosz PINDUR Modyfikujący: Miłosz PINDUR