Konkurs na stanowisko pracownika inżynieryjno-technicznego na Wydziale Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki

INSTYTUCJA: Politechnika Świętokrzyska,
Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki
MIASTO: Kielce
STANOWISKO: pracownik inżynieryjno-techniczny
LINK DO STRONY: https://bip.tu.kielce.pl/psk/konkursy-na-stanowiska/

SŁOWA KLUCZOWE: obsługa aparatury, obsługa komputera

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Kandydat powinien posiadać wykształcenie co najmniej średnie (mile widziane wykształcenie wyższe) i potencjalną możliwość oraz gotowość do obsługi laboratoriów znajdujących się w strukturze Wydziału.

 1. Obsługa aparatury i urządzeń laboratoryjnych znajdujących się w Dziale Inżynieryjno-Technicznym WIŚGiE (laboratoria poszczególnych Katedr WIŚGiE).
 2. Pomoc techniczna w procesie dydaktycznym:
  • przygotowanie stanowisk do zajęć zgodnie z programem studiów,
  • obsługa ćwiczeń laboratoryjnych,
  • przygotowanie niezbędnych materiałów do zajęć dydaktycznych.
 3. Zapewnienie zaopatrzenia w materiały i podstawowe wyposażenie techniczne laboratoriów.
 4. Bieżąca konserwacja przyrządów pomiarowych, maszyn i aparatury naukowo-badawczej.
 5. Wykonywanie drobnych napraw sprzętu znajdującego się w laboratoriach.
 6. Zapewnienie okresowych przeglądów, kalibracji urządzeń i aparatury badawczej.
 7. Udział w pracach naukowo-badawczych Katedr (udział w przygotowywaniu stanowisk, elementów badawczych i przeprowadzaniu badań).
 8. Bardzo dobra znajomość obsługi komputera i urządzeń peryferyjnych.
 9. Obsługa aplikacji biurowych (pakiet Office).
 10. Gotowość do podnoszenia swoich kwalifikacji (szkolenia, kursy, itp.).
 11. Posiadanie prawa jazdy kategorii B.

Wymagane dokumenty:

 • podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora Politechniki Świętokrzyskiej,
 • życiorys (CV),
 • kwestionariusz osobowy,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Oferty należy kierować na adres:

Politechnika Świętokrzyska,
Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki
Budynek Energis, pok. 2.08
al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7,
25-314 Kielce

Termin składania zgłoszeń upływa dnia: 16.01.2023 r.
Kandydaci, których oferty nie zostaną przyjęte, otrzymają zwrot dokumentów.

Utworzono: 19.12.2022 Opublikowano: 20.12.2022 Modyfikowano: 20.12.2022
Autor: prof. dr hab. inż. Tomasz Kozłowski Publikujący: Miłosz PINDUR Modyfikujący: Miłosz PINDUR