Dostawa materiałów (żywice, ściernice, płyny polerskie) SEM/TEM do preparatyki próbek przeznaczonych do obserwacji mikroskopowych.

(Last Updated On: 14.10.2020)

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: tofil@tu.kielce.pl do dnia 9.10.2020 r. (do qodziny 23.59)

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Last Updated on 14.10.2020 by Iwona Ziach

Data publikacji: 01.10.2020 @ 13:10 Data ostatniej modyfikacji: 14.10.2020 @ 14:19
Osoba publikująca: Iwona Ziach Osoba modyfikująca: Iwona Ziach